مدارک لازم جهت صورتجلسات تغییرات

1-    کپی آخرین آگهی تغییرات ( تصدی مدیران و  بازرسان ) * در صورت نداشتن تغییرات آگهی تاسیس *

2-    کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات

3-    کپی کارت ملی سهامداران حاظر در جلسه

4-    کپی کارت ملی بازرسان

5-    درصورت تشکیل مجمع با اکثریت اعضاء آگهی دعوت یا روزنامه دعوت

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خدمات ما تغییرات شرکت ها مدارک مورد نیاز جهت تغییرات